Nainstalujte si:
       

Překlad may be


may be = moct být; možná; moci být; může být přítomný
as the case may be = jak kdy;

Překlad may be z webu:
May be impossible.  Možná že to vůbec nepůjde.
This may be the case.  To je možné.
The body may be bloated.  Tělo bude asi opuchlé.
Only that this may be big.  Ten že jde o velkou věc.
I fear we both may be in danger.  Bojím se, že jsme oba v nebezpečí.
The rest of you guys may be safe.  Vy ostatní jste pravděpodobně v bezpečí.
The wounds are deep, and there may be internal bleeding.  Rány jsou hluboké a došlo k těžkému vnitřnímu krvácení.
Come see me next week and we may be able to discuss it.  Navštivte mě příští týden a domluvíme se.
And if m'Lord will forgive me, his estimate may be low.  A když můj pán dovolí, jeho odhad je snad nízký.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormay you   me to   meadow   meaning   means   meantime   measure   measurement