Nainstalujte si:
       

Překlad maturity


maturity = zralost; vyzrálost; splatnost; dospělost; mýtnost; vyspělost; den splatnosti; splatnost pohledávky; usedlost; dozrálost; vyvinutost; uplynutí; termín splatnosti; datum splatnosti
picking maturity = zralost ovoce; sklizňová zralost;

Překlad maturity z webu:
We require experience and maturity.  Požadujeme zkušenost a zralost.
It's as if they don't seem to reach maturity.  Jako by to vypadalo, že nedosahují plné dospě­losti.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormaximum   maximum speed   may be   may you   me to   meadow   meaning   means