Nainstalujte si:
       

Překlad mattress


mattress = matrace; žíněnka; slamník; geotextilie; podklad; podložka; madrace; dozrávat
horsehair mattress = žíněnka; žíněná matrace;
spring mattress = pérová drátěnka; pérová podložka; drátěnka;
straw mattress = slamník (postel ze slámy); postel ze slámy;

Překlad mattress z webu:
The mattress did.  Matracák učinil žádané.
She yanked the mattress out from under him;  Vytrhla zpod něho matraci, složila ji napůl a vyhodila ji oknem.
Children played around a burning mattress on the sidewalk.  Na chodníku si děti hrály u hořící matrace.
For him there was a little mattress of straw and woollen blankets.  Pro něho tam byl malý slamníček s vlněnými přikrývkami.
Found where, as in stuffed in the mattress with no trail?  Nebo našli jsme peníze - jako nacpané v matraci, bez určení původu?
To reveal to each of us a thin mattress and even thinner blanket.  Každý z nás objevil tenoučkou matraci a ještě tenčí přikrývku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormaturity   maximum   maximum speed   may be   may you   me to   meadow   meaning