Nainstalujte si:
       

Překlad matrix


matrix = matice (mat.); matrice (gramodesky, i polygr.); forma (písmová, polygr.); lůžko nehtu; matečná půda; matrix; základní hmota; živná půda; lisovnice; spodní zápustka; zápustka; děloha; půdotvorný substrát; maticový; písmová matrice; žilná hornina; ložisko
diode matrix = diodová matice; matice diod; diodové pole;
dot matrix = bodová matice; matice bodů;
heater matrix = výměník tepla; tepelný výměník;
identity matrix = matice identity; jednotková matice;
inverse matrix = inverzní matice;

Překlad matrix z webu:
Matrix gone, a wave of sound and color...  Matrix je pryč, vlna zvuků a barev...
Case flipped into the matrix and pulled the trodes from his forehead.  Case vklouzl do matrix a stáhl si trody s čela.
Then he had put the matrix and the coin back into the safe.  Pak uložil voskový otisk i minci zpět do trezoru.
But she knew the difference was a matrix in her thinking.  Bylo jí ale jasné, že hlavní rozdíl je v jejich myšlení.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormatrix printer   matter   matter of fact   matters   matting   mattress   maturity   maximum