Nainstalujte si:
       

Překlad mating


mating = páření; pářící se; párování; sdružování; slícování; lícování; spojování; zabírání; záběr; adaptace; přizpůsobení; spojování součástek; pojímání; stykový; křížení; spáření; správné zabírání; protiplocha
engine-blower mating = naladění turbodmychadla motoru; sladění dmychadla s motorem;

Překlad mating z webu:
The mating index may show what has happened.  Z indexu křížení se snad zjistí, co se přihodilo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormatrix   matrix printer   matter   matter of fact   matters   matting   mattress   maturity