Nainstalujte si:
       

Překlad materials


materials = materiály; součástky (pl.); materiálová zásoba; imise z povodní
building materials = stavební materiál; stavební materiály;
classified materials = utajované materiály; utajované skutečnosti;
hard-surface materials = navařovací materiály; návarové materiály;
sizing materials = lepidla; lepicí materiály;

Překlad materials z webu:
His materials were frozen in the machine's grip.  Jeho materiály zůstaly zaseknuty v sevření stroje.
And of what materials shall my regiments consist?  A z čehože se tato má vojska skládají?
The majority of regul materials were oralaural.  Většina z regulských materiálů byla orálněaurální.
You guys know the damning materials are on the island.  Dobře víte, že ty průkazný materiály jsou na ostrově.
Vice and virtue are to the artist materials for an art.  Neřest a ctnost jsou pro umělce suroviny k umění.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormating   matrix   matrix printer   matter   matter of fact   matters   matting   mattress