Nainstalujte si:
       

Překlad material


material = materiál; materiální; hmotný; fyzický; tělesný; osobní; látka (hmota); hmota; podstatný; důležitý; vnitřní; značný; závažný; neúmyslný; skutečný; vnější; věcný; reálný; látkový; významný; součástky; prostředek; materiálový; materiály; pracovní látka
abrasive material = brusný materiál; abrazivní materiál; brusivo;
absorbing material = pohlcovací látka; absorpční látka;
acoustical material = akustický materiál; materiál pro akustické účely; materiál pro akustiku; zvukopohltivý materiál; surovina;

Překlad material z webu:
Material profit.  Materiální výhody.
Raw material for wine.  Syrový materiál na výrobu vína.
The background material would fit in neatly.  Základ do toho perfektně zapadne.
Variant of the material they make this flooring from.  Z podobného materiálu se dělají tyhle podlahy.
The roof is thatched material and wood also.  Střecha je z došků a též ze dřeva.
How different it was with material things!  Jak jinak to dopadá s věcmi hmotnými!
I would recommend that any innocuous material be handed over to you.  Doporučila bych, aby vám byly vydány veškeré bezvýznamné věci.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormaterials   mating   matrix   matrix printer   matter   matter of fact   matters   matting