Nainstalujte si:
       

Překlad mater


mater = plena; obal; hospodyně
dura mater = tvrdá plena mozkomíšní; tvrdá plena (míšní); dura mater; podlebice;

Překlad mater z webu:
Material profit.  Materiální výhody.
What material?  Jaký materiál?
Pretty good material.  Velice dobrý materiál.
What is this material?  Copak je to za materiál?
Even at your alma mater?  Třebaže učí na vaší alma mater?
Go and fetch my writing materials!  Přines mi psací potřeby!
The wrist was some white synthetic material.  Bylo vyrobeno z nějaké umělé hmoty.
And where does it get its raw materials?  A odkud bere suroviny?
We've got more men, more money and more material.  Máme víc mužů, víc peněz i víc materiálu.
They put her in the charity section of the maternity ward.  Uložili ji do chudinské části porodního oddělení.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormaterial   materials   mating   matrix   matrix printer   matter   matter of fact   matters