Nainstalujte si:
       

Překlad matching


matching = odpovídající; vyrovnaný; porovnání (2. p.); odpovídá si; párování; přizpůsobení; unifikace; shoda; sjednocení; porovnávání; lícování; srovnání; přizpůsobování; přilícování; sdružování; spojování; adaptace; srovnávat; přiřazení; hodící se
card matching = porovnávání štítků; párování štítků;
colour matching = porovnávání barev; barvení podle vzorku;
engine-compressor matching = naladění turbodmychadla motoru; sladění dmychadla s motorem;
not matching = neodpovídající; nesouhlasící;

Překlad matching z webu:
Matching them.  Přizpůsobujeme se.
A matching pair.  Ty židle se k sobě hodily.
Just a matching black rubber shower sandal.  Jen černý gumový sandál.
Rosie tried for a matching grin and could manage only a wan smile.  Rosie se také pokusila o úsměv, ale vzmohla se jen na pousmání.
The television was on a matching storage box.  Na druhé podobné krabici stál televizor.
Win or lose, it's been a pleasure matching wits with you.  Ať vyhraju nebo prohraju, je to radost si s tebou zahrát.
But at least there seemed to be no matching dent in his head.  Ještě že se to nestalo jeho hlavě.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormater   material   materials   mating   matrix   matrix printer   matter   matter of fact