Nainstalujte si:
       

Překlad match


match = utkání (sport.); rovnat se (3. p.); odpovídat si; srovnat; zápas (sport.); provdat; oženit; zápalka; doutnák; soupeřit; hodit se k (3. p.); soupeř sobě rovný; partner; protějšek; člen páru; sňatek; partie (sňatková, hry ap.); soutěž (sport.); provdat se
boxing match = boxerský zápas; rohovnický zápas; boxerské utkání; utkání v boxu;
find match = najít odpovídající si; najít si sobě rovného;
football match = fotbalový zápas; fotbalové utkání;
friendly match = přátelské utkání; přátelský zápas;

Překlad match z webu:
The match is about to start.  Už začne zápas.
He's no match for our men.  Pro naše lidi to není žádný soupeř.
But they couldn't match him;  Ale nemohli se mu rovnat.
In the shadows, a match flared.  Ve stínech zaplála sirka.
She would make a marvelous match for you.  Báječně by se k vám hodila.
But there was no thrill to match this.  Ale tomuhle se v napínavosti nevyrovnalo nic.
Ballistics may be able to make a match with it.  Balistikům se to možná povede porovnat.
Well, we must look out for a suitable match for him.  Tak se mu musíme poohlédnout po nějaké vhodné partii.
But he just stood there, looking down, until the match went out.  Ale on tam jen tak stál a díval se dolů, dokud ta sirka nedohořela.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormatch for   matching   mater   material   materials   mating   matrix   matrix printer