Nainstalujte si:
       

Překlad match for


match for = shoda pro (4. p.); losovat o; zápalková nálepka
be no match for = být krátký na; be more than a match for = strčit do kapsy;

Překlad match for z webu:
He's no match for our men.  Pro naše lidi to není žádný soupeř.
A very fine match for our family.  Je to výtečné spojení pro naši rodinu.
They were certainly no match for a leopard.  Rozhodně by se nemohly pustit do bo­je s leopardem.
She would make a marvelous match for you.  Báječně by se k vám hodila.
But the mighty dragon is no match for the native serpent, heya?  Ale silný drak není vhodným soupeřem místního hada, heja?
Well, we must look out for a suitable match for him.  Tak se mu musíme poohlédnout po nějaké vhodné partii.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormatching   mater   material   materials   mating   matrix   matrix printer   matter