Nainstalujte si:
       

Překlad master


master = pán; mistr; zvládnout; učitel; zaměstnavatel; hlavní; přednosta (koleje); mladý pán (titul); předseda (koleje, korporace apod.); matrice (gramofonové desky); vedoucí; vůdčí; přemoct; podrobit; ovládnout (naučit se čemu); získat vědění; profesor; panský
gang master = mistr; vedoucí čety;
gym master = učitel tělocviku; tělocvikář;
music master = učitel hudby; učitelka hudby;
posture master = akrobat; cvičitel;
shunting master = vedoucí posunu; vrchní posunovač; snímací matrice; přednosta stanice;

Překlad master z webu:
Master of the novices.  Představený noviců.
My master is sleeping.  Můj pán spí.
The dojo master stood up.  Mistr doja vstal.
He was the master of this situation.  Je přece pánem situace.
What else does your master say?  A co ještě říkal váš pán?
You stayed here when your master left?  Zůstal jste zde, když váš pán odešel?
The lack of resistance surprised the master chief.  To, že se nevzpouzeli, nadstrážmistra překvapilo.
He turned and went upstairs to the master bedroom.  Obrátil se a šel nahoru do hlavní ložnice.
Abby was in a deep sleep in the master suite.  Abby tvrdě spala v kapitánově kajutě.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormatch   match for   matching   mater   material   materials   mating   matrix