Nainstalujte si:
       

Překlad masonry


masonry = zdivo; zednictví; zednický; kamenictví; obezdívka; zděná konstrukce; cihelné zdivo; kamenné zdivo; zednické práce; skalní hráz
cobweb masonry = polygonální zdivo; pelasgické zdivo; kyklopské zdivo;
dry masonry = suché zdivo; zdění bez malty; suché zdění;
facing masonry = lícová vyzdívka; lícové zdivo;
Greek masonry = kvádrové zdivo; kvádříkové zdivo; plné zdivo;

Překlad masonry z webu:
It had survived something that tore masonry apart.  Drak odolal i tomu, co drtilo cihly a tašky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormaster   match   match for   matching   mater   material   materials   mating