Nainstalujte si:
       

Překlad mask off


mask off = odkrýt; odkrytovat; maskovaný


Překlad mask off z webu:
With the mask off, he looked about eleven years old.  Bez masky vypadalo asi na jedenáct let.
Now take that mask off.  Teď si sundej masku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormason   masonry   master   match   match for   matching   mater   material