Nainstalujte si:
       

Překlad martial


martial = válečný; válečnický; bojovný; vojenský; bojová umění
court martial = vojenský soud; válečný soud; stanný soud; válečný;
law martial = stanné právo; výjimečný stav; summary court martial = polní soud;

Překlad martial z webu:
Martial law will then be declared.  Pak vyhlásím stanné právo.
The martial arts are an aid.  Bojová umění jsou jen pomocí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormasher   mask off   mason   masonry   master   match   match for   matching