Nainstalujte si:
       

Překlad marshalling


marshalling = řadící; seřazení; soustředění; kompletace; seřaďování; propojovací rozváděč (ranžír)


Překlad marshalling z webu:
She watched the scenery for a while, marshalling a train of thought.  Chvíli pozorovala okolní krajinu a rovnala si myšlenky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormarshalling yard   martial   masher   mask off   mason   masonry   master   match