Nainstalujte si:
       

Překlad marrow


marrow = morek; druh; dužina; jádro (dřeň, morek); podstata; lahůdka; dýně; tykev; turek; dřeň (morek); kostní dřeň; velkozrnný hrách
vegetable marrow = tykev (bot.); dýně;

Překlad marrow z webu:
There was pith and marrow here.  Nechyběla ani kostní dřeň a morek.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormarrying   marshalling   marshalling yard   martial   masher   mask off   mason   masonry