Nainstalujte si:
       

Překlad married


married = vzal si (4. p.); v manželském svazku; ženatý; oženil se; vdát se; manželský; vdávající se; provdaná; společný; sdílený; manžel; vdaná; vdaný; ženatý muž
be married = být ve svazku manželském; vzít se (sňatek); bejt pod čepcem;
get married = vstoupit do stavu manželského; vzít se; oženit se; vdát se; ženit se; přijít pod čepec; vdát;
got married = vstoupil do svazku manželského; vzali se; vdává se;

Překlad married z webu:
Married once.  Jednou ženatý.
He's married and ...  Je ženatý a...
You are married now?  Už jste vdaná?
You're not a married man, are you?  Nejste ženatý, že?
Will she ever get married again?  Nevdá se znovu?
How do you like being married to a knight?  Jak se ti líbí, že tvým mužem je rytíř?
I didn't tell you to get married again.  Neříkal jsem ti, aby ses znovu oženil.
Why don't we finesse them and get married now.  Proč se na to nevykašleme a nevezmeme se hned?
She began by admitting that she had been married before.  Začala přiznáním, že už byla jednou vdaná.
They struck the doctor as a tired and loveless married couple.  Připadali mu jako unavený manželský pár bez špetky vzájemné lásky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormarrow   marrying   marshalling   marshalling yard   martial   masher   mask off   mason