Nainstalujte si:
       

Překlad marriage


marriage = sňatek; manželství; svatba; mariáš; úzký vztah; manželský; uzavření manželství; uzavírání manželství; stav manželský; provdání; ženění; manželská postel
broken marriage = rozbité manželství; rozvrácené manželství;
civil marriage = občanský sňatek; sňatek na úřadě;
common-law marriage = společná domácnost; občanský sňatek de facto;
companionate marriage = kamarádské manželství; konkubinát;

Překlad marriage z webu:
Marriage is a zone.  Manželství je zóna.
The marriage is said to be happy.  Manželství je prý šťastné.
Well, then, marriage it will have to be.  Dobrá, pak tedy svatba bude.
Like see a marriage counselor.  Třeba zajdi do manželské poradny.
Have you seen a marriage counselor?  Už jsi byl v manželské poradně?
Is a daughter's hand in marriage usual in these circumstances?  Je dívčí ruka a manželství dostatečnou odměnou?
If it were not for his marriage ...  Jen kdyby nebylo toho jeho manželství...

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translator



married   marrow   marrying   marshalling   marshalling yard   martial   masher   mask off