Nainstalujte si:
       

Překlad marks


marks = označí (4. p.); známky; potřísnění; střelec (dobrý, ze střelné zbraně)
bad marks = neprospěch; špatné známky;
brush marks = vrásky; zvrásnění;
full marks = vyznamenání; úspěch; všechna čest; samé jedničky;
registration marks = registrační značky; ořezové značky;

Překlad marks z webu:
Full marks again.  Dalších deset bodů.
There were marks on her lawn.  Na trávníku byly stopy.
There were no marks upon it.  Ta neměla žádná zranění.
No dark lines or marks anywhere.  Nikde žádné černé čáry nebo stopy.
On which side were the marks on the grass?  Na které straně pěšiny jste viděl ty stopy v trávě?
The mystif stared down at the marks on the platform at its feet.  Mystif civěl na značky na peróně u svých nohou.
I'm sorry you give me such low marks for intelligence.  To mě mrzí, že moji inteligenci hodnotíte tak nízko.
We couldn't make this using only the bite marks on the victims.  Takže na vytvoření makety nám kousance na těle nestačily.
The stick had been removed, but there also the marks were slight.  Hůl si policie odnesla, ale i na té zůstaly jen nepatrné stopy.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormarmalade   marque   marriage   married   marrow   marrying   marshalling   marshalling yard