Nainstalujte si:
       

Překlad marking


marking = značkovací; značení; označení (2. p.); známkování; klasifikace; zbarvení (peří, kůže apod.); zabarvení; označování; určování; vyznačování; značka; značkování; signo; kurzovní záznam; charakterizující; signující; hodnocení; opravování; střežení; návěstí
cross marking = příčné značení; značení hvězdičkou; zaškrtávání;
false marking = falešné označování; falešné označování zboží;
lane marking = označení vozovky dělicí čárou; dělicí čára na vozovce; čára označující jízdní pruh; příčná souvislá čára;

Překlad marking z webu:
Curt was marking boxes of reelto-reel tape.  Curt popisoval krabice s páskami.
Destiny has a way of marking her own.  Osud měl způsob, kterým vytvářel sám sebe.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormarkings   marks   marmalade   marque   marriage   married   marrow   marrying