Nainstalujte si:
       

Překlad market


market = trh; tržiště; tržní; obchodovat; uvést na trh; poptávka; dát na trh; obchod; odbyt; zájemce; jít na nákup; prodávat; vystavovat; tržní cena; nakupovat; prodejna; tržnice; prodávat co; analýza trhu
active market = živý trh; aktivní trh;
actual market = skutečné odbytiště; skutečný trh;
actuals market = pohotový trh; trh hotových výrobků;
auto market = trh s automobily; automobilový trh;
bear market = trh s klesajícími cenami; šmelina; ;

Překlad market z webu:
Big market for cheese.  Trh neustále roste.
It was market day.  Byl den trhu.
This is a market town.  Tohle je obchodní město.
I'll go to the market later and use a pay phone.  Později půjdu něco nakoupit a zavolám z automatu.
It turned out to be market day.  A jak se ukázalo, právě toho dne byl trh.
The deal's on offer until the market opens.  Nabídka platí až do otevření burzy.
First the bank runs, then the stock market ...  Nejdřív ten nájezd na banku, pak burza...
Entrance here in front, just beside the fish market awning.  Vchod je tady vepředu, hned za roletou rybí tržnice.
Even the guards took their share of any black market profit.  Na černém trhu se podílely dokonce i stráže.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormarket value   marketeer   marking   markings   marks   marmalade   marque   marriage