Nainstalujte si:
       

Překlad market value


market value = tržní hodnota; trhová cena; tržní cena; trhovkyně
fair market value = skutečná tržní hodnota; objektivní tržní hodnota; poctivá tržní hodnota;
marketeer   marking   markings   marks   marmalade   marque   marriage   married