Nainstalujte si:
       

Překlad marginal


marginal = okrajový; poznámka; na okraji (stránky umístěný); rozhodný; kritický; mezní; sotva rentabilní (obch.); skoro nerentabilní (obch.); pohraniční; nízký; téměř nerentabilní; stojící na okraji společnosti; omezený; krajní; krajový; boční; okraj; marginální


Překlad marginal z webu:
Marginal intrusion.  Okrajové vniknutí.
In a marginal operation like this, that should settle the matter.  V akci s tak těsným propočtem byl to mělo jako důvod stačit.
I had regained marginal control of my arm.  Znovu jsem začal částečně ovládat paži.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormarginal cost   marigold   mariner   marker   market   market value   marketeer   marking