Nainstalujte si:
       

Překlad margin


margin = kraj; okraj; pokraj; záloha (rezerva); minimální zisk; rozpětí (obchodní); marže; nechat okraj; lemovat; lem; rozdíl mezi kupní a prodejní cenou; tvořit okraj; obroubit; opatřit poznámkami (na okraji); rezerva (mezní); výdělek (minimální); rozdíl; zisk
amplification margin = zvýrazněný znak; zesílený znak;
bottom margin = dolní okraj; spodní okraj;
ciliary margin = řasová okraj; ciliární okraj;
corneal margin = limbus corneae; okraj rohovky;
credit margin = hranice úvěru; úvěrová hranice; ;

Překlad margin z webu:
Adjacent to the mesal margin of the wings.  Blízko mesálního okraje křídel.
It came out of the margin howling like this, the man said.  Kvílel, už když vyletěl z pomezí, řekl na to muž.
Between the two extremes lay little margin for error.  Tyto dva extrémy připouštěly jen nepatrnou možnost chyby.
Better still, want to fatten up your profit margin a little?  A ještě lépe, chceš si trochu vylepšit zisk?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormarginal   marginal cost   marigold   mariner   marker   market   market value   marketeer