Nainstalujte si:
       

Překlad march


march = pochodovat; pochod; kráčet; ujít; urazit; demonstrace; postup; hranice; pomezí (hist.); pohraničí; jít; vést koho (rázným krokem); hraničit (hist.); tažení; marka (pomezí, hist.); proud; běh; demonstrovat; vydat se; vést; krok; chod; ochod; sousedit
approach march = přibližování; přibližovací pochod;
forced march = usilovný pochod; úsilný pochod;
hunger march = pochod hladu; hladový pochod; gait of march = rychlost postupu;

Překlad march z webu:
They'll march on the palace, and what will the dragon do then, eh?  Vytáhnou před palác a co udělá ta obluda potom, aha?
Can't you march now?  Nebylo by lepší vyrazit hned?
They do not march in step.  Nepochodují jednotně.
Soon the soldiers will march against us.  Brzy proti nám vypochodují vojáci.
He kept falling behind, and the march was endless.  Jason ostatním nestačil, a pochod byl nekonečný.
We're having a rally before and a march afterward.  Začne to shromážděním a skoněí průvodem.
Dud was thinking that he had stolen a march on the rest of the town.  Duda napadlo, že na celé město vyzrál.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormarch on   margin   marginal   marginal cost   marigold   mariner   marker   market