Nainstalujte si:
       

Překlad march on


march on = pochodovat dále; postupovat; slavnostní přehlídka (pochod)
steal a march on = přivstat si na (koho);

Překlad march on z webu:
They'll march on the palace, and what will the dragon do then, eh?  Vytáhnou před palác a co udělá ta obluda potom, aha?
After they have understood we will march on the spaceport.  Jakmile lidé pochopí, potáhneme na kosmodrom.
Dud was thinking that he had stolen a march on the rest of the town.  Duda napadlo, že na celé město vyzrál.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormargin   marginal   marginal cost   marigold   mariner   marker   market   market value