Nainstalujte si:
       

Překlad marble


marble = mramor; mramorování; kulička (dětská, na hraní); kuličky; mramorový; mramorovaný; mramorovat; vyrobený z mramoru; tvrdý jako mramor; kulička na hraní; skleněná kulička; brusná kulička; mramorovaná bábovka
brocatel marble = katalánský mramor; brokátový mramor;
brocatelle marble = brokátový mramor; katalánský mramor; brocatel (le) marble = brokátový mramor;

Překlad marble z webu:
Marble worker's tool (chisel).  Kameníkův nástroj (dláto).
He walked to a marble column and peeked at the lobby below.  Přistoupil k mramorovému sloupu a vykoukl na recepci pod sebou.
The gunman was guarding the marble column.  Pistolník hlídal mramorový sloup.
They slid to a stop on the marble slabs.  Se sklouznutím se zastavili na leštěných mramorových dlaždicích.
I'll wait here, he said, pointing to a marble column.  Počkám tady, řekl a ukázal na mramorový sloup.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormarch   march on   margin   marginal   marginal cost   marigold   mariner   marker