Nainstalujte si:
       

Překlad mapping


mapping = mapování; mapující; zobrazení; sestavení charakteristiky; elektronická charakteristika; zakreslení (zobrazení, na mapě); zobrazování; zobrazení map; zobrazit; promítání; popisování; mapovací; zobrazující funkce
aerial mapping = letecké mapování; letecká fotogrammetrie;
conformal mapping = konformní zobrazení; konformní mapování;
engine mapping = zhotovení charakteristiky motoru; elektronická charakteristika motoru;
environment mapping = mapování okolí;
marble   march   march on   margin   marginal   marginal cost   marigold   mariner