Nainstalujte si:
       

Překlad many other


many other = mnoho jiných (2. p.); mnoho dalších (2. p.); mnohokrát (mnohdy)
in many other = v mnoha dalších; v mnoha jiných;

Překlad many other z webu:
So are many other daimyos.  A mnoho jiných daimjóů s ním.
I wonder how many other people he spilled to.  Rád bych věděl, kolika dalším lidem to vyklopil.
And taking bribes would involve too many other people.  A přijímání úplatků by zname­nalo příliš mnoho svědků.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormaple   mapping   marble   march   march on   margin   marginal   marginal cost