Nainstalujte si:
       

Překlad manuscript


manuscript = rukopis; rukopisný; rukopisový; obrácený k člověku
author's manuscript = autorský rukopis; autorův rukopis;

Překlad manuscript z webu:
This manuscript claims what?  Cože se tvrdí v tom rukopise?
You should look at the manuscript we're working on this month.  Měla by ses podívat na ten rukopis, na kterém pracujeme tenhle měsíc.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormany other   maple   mapping   marble   march   march on   margin   marginal