Nainstalujte si:
       

Překlad manufacturing


manufacturing = výrobní; výroba; průmyslová výroba; průmyslový (výroba, město ap.); zpracovatelský; vyrábění; zpracování; fabrikující; zhotovení; strojní výroba; průmysl; zhotovování; fabrikace; výrobní technika
automobile manufacturing = výroba automobilů; automobilová výroba;
vehicle manufacturing = stavba vozidla; výroba vozidla;

Překlad manufacturing z webu:
It's a manufacturing plant for dinosaurs.  Je to výrobní závod na dinosaury.
Everything about molecular manufacturing is so delicate.  Na molekulární produkci je všechno tak křehké.
But with any new manufacturing technology, initial yields are low:  Jenže i při použití takové techniky jsou první výnosy nízké:

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormanure   manuscript   many other   maple   mapping   marble   march   march on