Nainstalujte si:
       

Překlad manufacturer


manufacturer = výrobce; továrník; výrobní závod; průmyslník; továrnice; fabrikant; logo výrobce
automobile manufacturer = výrobce automobilů; automobilový výrobce;

Překlad manufacturer z webu:
Any jukebox manufacturer worth his salt could have done that.  Vždyť to by dneska dokázal každý výrobce hracích automatů.
Are, said the luckless paradox manufacturer automatically.  Jsme, opravil ho automaticky nešťastný výrobce paradoxů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormanufacturing   manure   manuscript   many other   maple   mapping   marble   march