Nainstalujte si:
       

Překlad manufacture


manufacture = výroba; výrobek; vyrábět; vyrobit; zhotovit; vyrábění; manufaktura; fabrikovat; vymýšlet si; tvoření; vymyslit si; zpracovat; fabrikát; průmyslová výroba; tovární práce; továrna; hotovit; fabrikace; průmysl; zhotovování; vytvářet; zhotovení; zhotovovat
body manufacture = výroba karoserií; karosárna;
glass manufacture = sklenářství; ruční výroba skla; accuracy of manufacture = přesnost výrobní;
articles of manufacture = průmyslové zboží;
course of manufacture = chod továrny; výrobní postup;

Překlad manufacture z webu:
Manufacturer's defect.  Výrobní závada.
Any jukebox manufacturer worth his salt could have done that.  Vždyť to by dneska dokázal každý výrobce hracích automatů.
It was the stillsuit manufacturer's daughter.  To se ptala dcera výrobce filtršatů.
We have cleared away the manufactured clues.  Odhalili jsme zfalšované důkazy.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormanufacturer   manufacturing   manure   manuscript   many other   maple   mapping   marble