Nainstalujte si:
       

Překlad manual


manual = ruční (konaný rukama); příručka; manuál; rukověť; pracující rukama; příruční; ruční stříkačka; manuální; rukojeť; klávesnice (hud.); sbírka pokynů; návod; pokyny; kompendium; učebnice; vyrobený ručně; příruční kniha; ručně poháněný; manual; klávesa
field manual = bojový řád; provozní příručky;
instruction manual = návod pro obsluhu; návod (příručka); instrukční manuál; návod k obsluze;
maintenance manual = návod k údržbě; příručka pro údržbu;
operation manual = provozní příručka; autograf;

Překlad manual z webu:
Operator's manual is on the rack.  Návod k použití je v přihrádce.
Hal, switch to manual hibernation control.  Hale, přepni na manuální ovládání hibernace.
You now have full manual hibernation control.  Máš plné ovládání hibernace.
So please let me have manual hibernation control.  Předej mi proto, prosím, manuální kontrolu hibernace.
Now please let me have the manual antenna control.  A teď mi předej anténu k manuálnímu řízení.
Inside his safe, he found, was the manual for its operation.  Uvnitř sejfu, jak zjistil, k němu byla uživatelská příručka.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormanufacture   manufacturer   manufacturing   manure   manuscript   many other   maple   mapping