Nainstalujte si:
       

Překlad manners


manners = manýry; móresy; chování
bad manners = nevychovanost; hrubé jednání;
good manners = dobré mravy; dobré chování; slušné jednání; slušné chování;

Překlad manners z webu:
Bad manners are unforgivable.  Takové chování nelze prominout.
Shocking bad manners .  Otřesné způsoby...
Have you forgotten your manners as well?  To jste zapomněl i na své vychován?
Omi would consider such bad manners unthinkable.  Ten by takové špatné způsoby považoval za nemyslitelné.
He learned the veil and the manners of it;  Pochopil závoj a naučil se s ním zacházet;

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormanoeuvre   manometer   mantle   manual   manufacture   manufacturer   manufacturing   manure