Nainstalujte si:
       

Překlad manner


manner = způsob; chování; obyčej; styl; zvyk; druh (kniž.); noblesa; v žádném případě; manýra; metoda; kradená věc nalezená u zloděje; kradená věc; vystupování; společenské způsoby; způsoby; vychovaný
this manner = takto; tímto způsobem; after this manner = takto (tímto způsobem);
in a manner = v určitém smyslu;
in like manner = stejným způsobem;
in no manner = nijak;
in the manner = způsobem (jak co udělat); tímto způsobem;

Překlad manner z webu:
Her manner was urgent.  Znělo to jako naléhavá prosba.
In a manner of speaking.  Teoreticky ano.
Is he a manner of kel'en?  Je něco jako kel'en?
Tell me the hour and manner of my death.  Podlehl jsem, za to jsem zatracen.
His features were youthful, and his manner was mild.  Vypadal mladě a měl zdvořilé způsoby.
I do not wish to know the manner of my end.  Nechci vědět, jak skončím.
Each had been filled out in the required manner and signed.  Každá z nich byla vyplněna požadovaným způsobem a podepsána.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormannered   manners   manoeuvre   manometer   mantle   manual   manufacture   manufacturer