Nainstalujte si:
       

Překlad manipulation


manipulation = manipulace (obsluha); zacházení; zpracování; obsluha; manipulační; srovnání; uchopení; vykonávání; falšování; manipulace
data manipulation = manipulace s daty; operace s daty;

Překlad manipulation z webu:
How subtle a form could manipulation take?  Kam až může sahat jeho schopnost manipulace?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormanner   mannered   manners   manoeuvre   manometer   mantle   manual   manufacture