Nainstalujte si:
       

Překlad manipulating


manipulating = zacházení; manipulační; manipulace; manipulace (obsluha)
be manipulating = manipulovat s; zacházet;

Překlad manipulating z webu:
She was sly, selfish, manipulating and devious.  Byla vychytralá, sobecká, úchylná a ráda manipulovala s lidmi kolem.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormanipulation   manner   mannered   manners   manoeuvre   manometer   mantle   manual