Nainstalujte si:
       

Překlad maneuver


maneuver = lavírování; lavírovat; vychytralost
overtaking maneuver = předjížděcí manévr; předjíždění;

Překlad maneuver z webu:
Clark watched it maneuver around the house.  Clark ho sledoval, jak manévruje u domu.
So mount a campaign, maneuver her into bed without commitments.  Pakže do toho, domanévruj ji do postele a k ničemu se nezavazuj.
Thorne had more room to maneuver now.  Thorne se sehnul a sáhl pro něj na podlahu.
To lift metal took effort, to maneuver a feather required subtlety.  Zvednout kov dalo námahu, manévrovat pérem vyžadovalo jemnost.
Into a courtyard where some sort of maneuver was being engaged in.  Na dvůr, na kterém probíhalo jakési cvičení.
A harbor tug was standing by to help maneuver them from the dock.  Přístavní vlečný člun stál vedle, připraven vymanévrovat je z doku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormanganese   manifold   manikin   manipulating   manipulation   manner   mannered   manners