Nainstalujte si:
       

Překlad manager


manager = manažer; správce; manažerský; ředitel (provozní, podniku, hotelu); prokurista; vedoucí (filiálky ap.); hospodář; hospodyně; trenér; disponent; vedoucí pracovník; intendant; obchodní jednatel; řídicí pracovník; závodní dolu; řídící program; přednosta
assistant manager = náměstek ředitele; zástupce ředitele; náměstek; náměstek vedoucího; asistent ředitele;
bank manager = manažer banky; vedoucí banky; vedoucí bankovní pobočky;
business manager = obchodní manažer; vedoucí obchodu; obchodní ředitel;

Překlad manager z webu:
The manager answered.  Manažer zvedl telefon.
The ad manager came to me.  Přišel za mnou vedoucí z inzertního.
He certainly wasn't the best manager to hold the office.  Rozhodně také nebyl nejlepším manažerem, který byl v úřadu.
You have more than a little problem, the manager thought.  Nemáte jen malý problém, pomyslel si manažer.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormandate   maneuver   manganese   manifold   manikin   manipulating   manipulation   manner