Nainstalujte si:
       

Překlad management


management = management; obratnost; vedení; manažerský (správní); správní (manažerský); správa (obratná); řízení (obratné); obratné zacházení; ředitelství; intriky; péče; snaha o zvládnutí; starost; hospodaření; hospodářský; managementový; zacházení; spravování
advanced management = pokrokové řízení; moderní řízení;
buffer management = správa vyrovnávacích pamětí; řízení vyrovnávacích pamětí;
business management = podnikové vedení; řízení podnikové činnosti; podnikové řízení; seřízení vačkového hřídele;

Překlad management z webu:
Management was impressed with his attitude.  Jeho přístup k práci udělal na vedení dojem.
Rei's management company.  Reina manažerská firma.
But does management understand?  Ale chá­pe to vedení firmy?
So is the management of a rhyme.  Stejně tak uspořádání rýmů.
They took the war into their own management against our advice.  Převzali válku do vlastní správy přes naše rady.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormanagement system   manager   mandate   maneuver   manganese   manifold   manikin   manipulating