Nainstalujte si:
       

Překlad management system


management system = systém řízení; řídicí systém; výchova vedoucích pracovníků
file management system = systém souborů; systém řízení souborů;
manager   mandate   maneuver   manganese   manifold   manikin   manipulating   manipulation