Nainstalujte si:
       

Překlad manage


manage = řídit (4. p., vést); zvládat (4. p.); být ve vedoucí funkci; zařídit; ovládat (nástroj); hospodařit; zvládnout; spravovat (řídit); vládnout (nástrojem); spořádat (jídlo); umět si pomoct; dosáhnout (účelu); dařit se (komu); dokázat (stačit co); sehnat
stage manage = inscenovat; naaranžovat;

Překlad manage z webu:
You manage to stop it?  Podařilo se vám ho zastavit?
Can you manage here?  Zvládnete to tady?
So how'd you manage it?  A jaks to řešil?
Are you able to manage out there?  Dá se to tam vydržet?
Near airports, if he can manage it.  Když to jde, blízko letiště.
It was the lieutenant's task to manage the mission at hand.  Splnění úkolu, který měli, bylo poručíkovou záležitostí.
Even so, it was all he could manage to keep from being overwhelmed.  Z tohoto domu byla kdysi ovládána polovina světa.
How did that little son of a bitch manage to do this?  Jak to ten mrňavej parchant dokázal?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormanagement   management system   manager   mandate   maneuver   manganese   manifold   manikin