Nainstalujte si:
       

Překlad man's


man's = mužský (adj.); mužův; chlapský; vojín ve zbroji (hist.)


Překlad man's z webu:
A man's voice.  Mužský hlas.
The dead man's soul?  Duše toho mrtvého?
I want a man's life.  Chci jen něčí život.
Stay in the old man's room.  Zůstaň v tátově pokoji.
Have you looked at the man's mind?  Podíval ses tomu chlapovi do myšlenek?
He let go of the other man's belt.  Pustil pásek malého muže.
It was torn out of the dead man's hand.  Ten neznámý ho vytrhl mrtvému z ruky.
Work like that has got to soften a man's head.  Z takové práce člověku měkne mozek.
Sin is a thing that writes itself across a man's face.  Hřích se podepíše člověku do tváře.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormanage   management   management system   manager   mandate   maneuver   manganese   manifold