Nainstalujte si:
       

Překlad malice


malice = zlá vůle; zloba; zlomyslnost; potměšilost; zlý úmysl (úklad); zášť; zaujatost; lstivost; zákeřnost; nepřátelství; truc; jízlivost; nevraživost; nepřízeň; úklad; zlý; zlý čin; zlovolnost; zlý úmysl
constructive malice = dedukovaná zlovolnost; konkludentní zlovolnost;
express malice = skutečná zlovolnost; jasný zlý úmysl; zřejmý zlý úmysl;

Překlad malice z webu:
There had been no malice in the old king.  Starý král nebyl zlý.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorman's   manage   management   management system   manager   mandate   maneuver   manganese