Nainstalujte si:
       

Překlad malfunction


malfunction = špatná funkce; selhávat; nesprávný chod; závada; porucha; nefunkčnost; funkční porucha; nesprávná činnost; nefungovat; špatně fungovat; špatné fungování; chybová funkce; chybná funkce; porucha činnosti; vadná funkce; selhání (funkční porucha); selhat
detector malfunction = porucha detektoru; chybná funkce detektoru;
hardware malfunction = porucha technického vybavení; selhání hardwaru;

Překlad malfunction z webu:
Our reading of system malfunction remains.  Porucha stále trvá.
Repeat we have a preliminary report of malfunction in the air.  Opakuji, máme předběžnou zprávu o chybné funkci na orbitu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormalice   man's   manage   management   management system   manager   mandate   maneuver