Nainstalujte si:
       

Překlad making


making = dělání (2. p.); tvoření (2. p.); vytváření (2. p.); dělající (4. p.); tvorba (2. p.); výroba (2. p.); vývoj; zhotovení; složení; sestavení; práce (dělání); struktura; výrobek; kvality; zisky; zhotovování; vyrábění; zapínání; donucující; zapínací
carpet making = vázání koberců; tkaní koberců;
contact making = sepnutí kontaktu; uzavření kontaktu;
decision making = rozhodování; rozhodovací proces;
law making = vydávání zákonů; zákonodárný;
merry making = veselice; veselá zábava; veselící se;

Překlad making z webu:
Making them for the rest of her life.  Až do konce života.
You're making this up!  Ty si vymýšlíš!
I'm just making assumptions.  Já nevím.
Or are you making it up?  Nebo si to vymejšlíš?
Is any of this making sense?  Dává něco z toho smysl?
How do we go about making them?  Jak je k tomu chcete přinutit?
Tell your wife you won't be making it home.  Povězte ženě, že se nevrátíte.
They have too good a chance of making the kill.  Mají až moc dobrou šanci ho odstřelit.
You'll approve, you and your block will approve making the takeover?  Ty bys souhlasil s převzetím?
He felt that the time had really come for making his choice.  Cítil, že vskutku nastal čas, aby si vybral.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormalaria   malformation   malfunction   malice   man's   manage   management   management system