Nainstalujte si:
       

Překlad makes


makes = dělá (4. p.); vyrábí; způsobuje; usnadňuje


Překlad makes z webu:
Makes sense.  To dává smysl.
It makes me ache.  Bolí mě to.
Yeah, that makes sense.  Jo, to by šlo.
None of this makes sense.  To nedává žádný smysl.
A friend of mine makes them.  Vyrábí je jeden můj přítel.
I do not know what makes a man a traitor.  Nevím, co dělá z člověka zrádce.
Your kind like to suffer it makes you holy.  Takoví, jako ty, rádi trpí - stáváte se potom svatými.
Give him 7 percent of anything he makes for us.  Slib mu 7 procent z případného zisku.
Our god is the land, and the land makes us strong.  Náš bůh je země a země nás činí silnými.
What is important for a leader is that which makes him a leader.  Pro vůdce je důležité to, co z něho dělá vůdce.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormakes itself felt   making   malaria   malformation   malfunction   malice   man's   manage