Nainstalujte si:
       

Překlad major


major = významnější; major; větší (velikostí i významem); durový (hudebně); major; plnoletý; nadřízený; dur; důležitější; většinový (hlas ap.); závažný; vynikající (přední); převážný; závažnější; zletilý; člověk vyšší úřední hodnosti; velký; zkušenější člověk
drum major = kapelník; vojenský kapelník;
lord major = starosta; primátor Londýna;
surgery major = chirurgický výkon; chirurgický zákrok; velká chirurgie;

Překlad major z webu:
Major trouble.  Obrovský průser.
The major grunted.  Major cosi zabručel.
Return with the major at once.  Pak se s majorem okamžitě vraťte.
This will be our major task.  To bude náš hlavní úkol.
I know nothing of this major you talk about.  O tomhle majorovi nic nevím.
But what to do about this major of yours?  Co ale mám udělat s tím tvým majorem?
Yes, but he has to make a major effort.  Ano, ale pro něj to je obrovskévypětí.
She herself was suffering the aftereffects of a major hormonespill.  A ona sama trpěla následky zvýšeného vylučování hormonů.
I'm afraid the power is going to be a major problem.  Bojím se, že energie tu bude hlavním problémem.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormajority   make any difference   make sense   make-before-break contact   make-up   maker   makes   makes itself felt